Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Phú Thọ, nhiệm kì 2022-2025

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Ngọc Thành-Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Phú Thọ

Ngày hội giao lưu học sinh cấp tiểu học của học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ, năm học 2021 – 2022.

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Trường Tiểu học Phú Thọ.

Thực hiện mô hình “Cùng thiếu nhi vượt khó, xóa tan Covid” của Liên đội Trường Tiểu học Phú Thọ.

Dự Hội giảng môn Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Việt lớp 2, Tập làm văn lớp 4 tại điểm chính Trường Tiểu học Phú Thọ.

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay