LỄ TRAO QUÀ CHO HỌC SINH NGHÈO, KHÓ KHĂN Năm học: 2023 – 2024

Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh toàn trường

THỰC HÀNH KỸ NĂNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Năm học: 2022 – 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ CÔNG KHAI DỰ TOÁN 2023

Thăm viếng nghĩa trang và tặng quà gia đình chính sách Xuân Quý Mão 2023

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay