Công tác tuyên truyền giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.và giới thiệu SGK lóp 1 năm học 2020-2021 của đơn vị Trường TH Phú Thọ đến Trường Mẫu giáo Phú Thọ

Hoạt động tổ chức Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ

Thư viện Trường Tiểu học Phú Thọ được Sở Giáo dục kiểm tra công nhận thư viện trường học đạt danh hiệu

Hoạt động nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông của GV Trường TH Phú Thọ.

Hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19

Đại hội Chi bộ Trường TH Phú Thọ, nhiệm kì 2020-2022

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay