Dự Hội giảng môn Tiếng Việt lớp 1, Tập đọc lớp 2 tại điểm chính Trường Tiểu học Phú Thọ.

“QUYÊN GÓP ỦNG HỘ MIỀN TRUNG”

Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh toàn trường.

Đại Hội Liên Đội nhiệm kỳ 2020 – 2021

TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGHÈO, CẬN NGHÈO, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN”

37_2020_TT_BGDDT (1)

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay