Dự lễ Tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2018-2019.

Dự Hội giảng môn Luyện từ và câu lớp 4 và môn Toán lớp 5 Trường Tiểu học Phú Thọ A

Liên đội Trường Tiểu học Phú Thọ A tổ chức Ngày hội tuyên truyền nước sạch vệ sinh môi trường ngày 08/11/2018

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 12 năm 2017

Học sinh Trường TH Phú Thọ A đạt thành tích cao trong Hội thi cờ vua

Hoạt động thao giảng của giáo viên Tổ 4

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay