Hoạt động nghiên cứu sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông của GV Trường TH Phú Thọ.

Hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid 19

Đại hội Chi bộ Trường TH Phú Thọ, nhiệm kì 2020-2022

Đại hội Chi đoàn Trường TH Phú Thọ

Văn hóa đọc” cho các em học sinh tại trường TH Phú Thọ.

Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 100% học sinh toàn trường.

grass 1234
grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthphuthoa 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay