Công tác tuyên truyền giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.và giới thiệu SGK lóp 1 năm học 2020-2021 của đơn vị Trường TH Phú Thọ đến Trường Mẫu giáo Phú Thọ

Hình 4 Hình 3 Hình 2

Công tác tuyên truyền giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.và giới thiệu SGK lóp 1 năm học 2020-2021 của đơn vị Trường TH Phú Thọ đến Trường Mẫu giáo Phú Thọ.

 Thực hiện theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông, đơn vị Trường TH Phú Thọ tuyên truyền giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.và giới thiệu SGK lóp 1 năm học 2020-2021 đến các em HS lớp Lá cùng với PHHS của các em Trường Mẫu giáo Phú Thọ.

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020 cô Nguyễn Thị Mỹ Phương – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Trường Tiểu học Phú Thọ đã giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường trong việc chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 vào năm học 2020 – 2021. Cô đã đưa ra một số ví dụ cụ thể, gần gũi về việc dạy học phát triển năng lực, phẩm chất học sinh và giới thiệu những thay đổi cơ bản đối với lớp 1.

Cô Phương giới thiệu đến các em HS lớp Lá cùng với PHHS của các em Trường Mẫu giáo Phú Thọ danh mục sách giáo khoa lớp 1 được đưa vào sử dụng năm học 2020 – 2021 cụ thể tại trường như sau:

 1. Môn Tiếng Việt: nhóm tác giả Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên);
 2. Môn Toán: nhóm tác giả Trần Nam Dũng (Tổng chủ biên);
 3. Môn Đạo đức: nhóm tác giả Đinh Phương Duy (Tổng chủ biên);
 4. Môn TNXH: nhóm tác giả Đỗ Xuân Hội (Tổng chủ biên);
 5. Môn GDTC: nhóm tác giả Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên);
 6. Môn Âm nhạc: nhóm tác giả Hồ Ngọc Khải (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên);
 7. Môn Mĩ thuật: nhóm tác giả Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ biên);
 8. Môn HĐTN: nhóm tác giả Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên);
 9. Môn Tiếng Anh: nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên)Một số hình ảnh:Hình 1Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Trường Tiểu học Phú Thọ đã giới thiệu về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.Hình 4 Hình 3 Hình 2Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương – Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của Trường Tiểu học Phú Thọ đã giới thiệu lần lượt tên sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chân trời sáng tạo của đơn vị được đưa vào sử dụng năm học 2020 – 2021.Hình 5Cô Nguyễn Thị Lời – Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Phú Thọ rất quan tâm đến các em HS lớp Lá sẽ được học lớp 1 với sách giáo khoa của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Chân trời sáng tạo của đơn vị Trường TH Phú Thọ được đưa vào sử dụng năm học 2020 – 2021.
  Qua buổi tuyên truyền, nhiều phụ huynh đã hiểu, biết thêm về Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 áp dụng đối với khối lớp 1 năm học 2020 – 2021 và việc tiếp cận, giáo dục con tốt hơn. Nhiều phụ huynh tin tưởng rằng, con em của mình sẽ phát triển được năng lực, phẩm chất một cách tốt nhất thông Chương trình Giáo dục phổ thông mới./.